Lummelundagrottan Lummelundsbruk 621 71 Visby I e-post: info@lummelundagrottan.se I tel: 0498-27 30 50 I mobil: 070-628 13 17 I fax: 0498-27 31 07
Helgöppet
Visning kl. 10 fre, lör
och sön 21/11 - 21/12
Välkommen!
Läs mer...

Naturstigar
Upptäck våra fina naturstigar vid grottan, glöm inte att hälsa på våra Gutefår!
Läs mer...


Se filmen
Om grottans upptäckt, utställningar och aktiv klättervägg. Ingår i entrébiljetten
Läs mer...

Grottans upptäckt

Det första dokumenterade försöket att ta sig in i grottan, gjordes 1924 av zoologen Torsten Gislén. Försök gjordes också senare vid flera tillfällen, men man kom inte längre in än 40 meter. 1948 började tre pojkar, Örjan Håkansson, Percy Nilsson och Lars Olsson att intressera sig för grottan och deras nyfikenhet och äventyrslusta ledde 1950 till den avgörande upptäckten.

De hade redan 1948 börjat undersöka och kartlägga de första salarna. Det var vid en sådan undersökning två år senare, som ett stort stenblock från taket lossnade och ramlade ner och vidgade en förut smal öppning.
Nyfikna började de utforska den drygt 20 meter långa gången, som senare döptes till "Pojkarnas gång".